webmisie

redemptoristé

Výročí založení kongregace redemptoristů

Kategorie:
Výročí
Datum:
9. listopad 2021 00:00 - 23:59
Místo konání:
84010 Scala, Campania
Province of Salerno, Itálie

znak redemptoristu01Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele byla založena 9. listopadu 1732 ve Scale v Neapolském království. Založení předcházelo setkání zakladatelesv. Alfonse de Liguoris chudými pastýři v okolí Scaly. Alfons byl pozván biskupem ze Scaly, aby před svátkem Povýšení Svatého Kříže roku 1731 kázal novénu v katedrálním chrámu. Tam se zakladatel modlil před sochou ukřižovaného Krista a pochopil, že Bůh není především Soudce, ale že je láskyplný a jeho láska přivedla na svět Ježíše, který nás vykoupil.

První Alfonsovi společníci pocházeli ze stejného prostředí jako on. Byli to neapolští právníci a aristokraté. Brzy se však toto společenství rozpadlo pro nejednotnost představ o budoucnosti institutu. Z prvních společníků vytrval jen právník Vito Curzio, který byl prvním bratrem-laikem.

Později se Alfonsovo dílo začalo velice rychle šířit. Nejprve v Neapolském království a později i v Papežském státě. První stálý dům založili redemptoristé v Ciorani na statcích barona Sarnelliho. Roku 1752 vstoupil do kongregace bratrGerard Maiella, který zemřel rok 1755 v Materdomini v pověsti svatosti. Roku 1762 byl Alfons jmenován biskupem v St. Agatha dei Goti. Tento úřad vykonával až do roku 1775, kdy jej pro věk a chorobu opustil.

V roce 1785 vstoupili do kongregace první cizinci,Klement Hofbauera Tadeáš Hýbl, roku 1786 byli vysvěceni na kněze a odebrali se zpět do své vlasti, aby založili domy v Rakouské říši. Tam však v té době vládl Josef II., který kláštery naopak rušil, takže to nebylo možné. Oba redemptoristé se tedy vydali na cestu na sever. Roku 1787 založil dům ve Varšavě. Z tohoto domu, který rozkvétal, Klement stále vyjížděl, aby se pokusil založit další domy v Německu, ve Švýcarsku a v Bavorsku. Pokud se mu to snad s těžkostmi dařilo, domy neměly příliš dlouhého trvání, a to buď z politických důvodů nebo z důvodů nepřátelství ze strany kléru.

Roku 1808 byl dům ve Varšavě uzavřen, členové pozavíráni a později odesláni každý do své vlasti. Klement se usadil ve Vídni, ale tam zažíval ze strany vlády jen samé ústrky. Nebylo daleko ani k jeho vyhoštění, zakazovali mu působit. On však kolem sebe shromáždil vídeňskou inteligenci a mládež a pracoval s nimi po domech. Konečně roku 1819 svitla naděje. Klement se však založení domu ve Vídni nedožil. Pár dnů po jeho smrti dostali redemptoristé kostel Maria am Gestade, kde jsou dodnes a kde je sv. Klement také pohřben.

 
 

Seznam termínů

  • 9. listopad 2021 00:00 - 23:59

 


Nejčtenější články